Presentkort

Vi på Reed & Mackay känner ett oerhört stort ansvar i vår roll att boka och förmedla resor. För att resan ska bli den upplevelse du förväntar dig, är det av största vikt att du också själv kontrollerar alla beställningar och biljetter. Stämmer avreseort, avresedag, reslängd, typ av rum, antal personer och hotell? Kontrollera även övriga beställningar, såsom bilhyra, hotellbokning etc. Glöm inte reseförsäkring! Det är dessutom viktigt att du informerar dig om resmålets eventuella inresevillkor, vaccinationskrav o.s.v.

Trevlig resa!

Kontakta kundservice via onlinesupport@reedmackay.com så hjälper vi dig med ditt presentkort.

Frågor och svar

Inga resultat funna, testa ny sökterm

Presentkort

 • Hur länge är presentkortet giltigt?

  Presentkortet är giltigt 3 år från inköpsdatum.

   

 • Kan jag förlänga mitt presentkort

  Nej, någon förlängning av giltighetstiden för presentkort är inte möjlig.

 • Kan jag överlåta presentkortet till en annan person?

  Presentkortet är opersonligt och passar därför utmärkt som gåva.

 • Information med anledning av Covid-19 och Reed & Mackay AB rekonstruktion

  Nuläge

  Reed & Mackay AB har gått ur rekonstruktion
  Reed & Mackay AB gick i rekonstruktion den 20 maj 2020.
  I början av 2021 upphörde rekonstruktionen för bolaget.

  Göteborgs tingsrätt beslutade om offentligt ackord i enlighet med bolagets förslag den 18 januari 2021 för Reed & Mackay AB. Ackordet fastställdes då de vunnit laga kraft, vilket innebar att återbetalningsprocessen genomfördes.

  När får jag mina pengar ifrån ackordet?
  Den informationen hittar du i utskicket av ackordserbjudandet som har skickats till din mejl.

  Jag har hört att andra kunder har fått ett ackordsförslag. Varför har jag inte fått ett?
  Om du inte har fått ett ackordsförslag från oss innebär det att din bokning, enligt rekonstruktionens regelverk, inte omfattas av ackordserbjudandet. Kontakta oss om du inte fått information om din bokning.

  Presentkort

  Jag har presentkort hos er. Vad händer med det?
  Alla presentkort som var giltiga den 20 maj 2020 ingår i ackordet vilket innebär att presentkortet skrivs ned till ett värde som motsvarar ackordsdividenden 40%, det vill säga den andel som du kommer att få tillbaka enligt ackordet.

  Hur kan jag använda mitt presentkort?
  Du som har ett presentkort från Reed & Mackay är välkommen att kontakta oss på onlinesupport@reedmackay.com så hjälper vi dig.

   

  Historik kring Reed & Mackays rekonstruktion

  Vilka bolag omfattades av rekonstruktionen?
  Reed & Mackay AB omfattades av rekonstruktionen.

  Vad är en företagsrekonstruktion?
  Ett företag som har skulder som inte kan betalas men som ändå bedöms vara livskraftigt på sikt, måste inte sättas i konkurs utan kan i stället ansöka om företagsrekonstruktion. Det kan medföra att de som har ekonomiska krav på företaget går med på att avstå från en del av sina fordringar och får tillbaka resterande del. Det är tingsrätten som beslutar om ett företags ansökan om rekonstruktion ska beviljas. Det är också tingsrätten som utser en rekonstruktör för företaget.

  Vad berodde era problem på?
  Situationen med Covid-19 innebar att UD beslutade om en längre tids avrådan från resor, länder stängde sina gränser och skarpa restriktioner för evenemang infördes. För oss innebar det en obefintlig försäljning och medförde höga återbetalningskrav på grund av inställda resor och bokningar. Detta framtvingade ett beslut om att ansöka om rekonstruktion för att undvika konkurs.

  Varför återbetalade ni inte direkt för inställda resor och evenemang?
  I samband med UD:s beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor världen över upphörde nästintill allt resande över en natt. Det stora antalet resor som ställdes in innebar att vi behövde betala tillbaka omfattande belopp till våra kunder. En förutsättning för att kunna genomföra återbetalningarna var att vi fick tillbaka de pengar vi betalat in till våra leverantörer. När vi inte fick det insåg vi att vi inte skulle kunna betala tillbaka för alla inställda resor och evenemang utan att gå i konkurs. En konkurs hade varit ett sämre alternativ för våra kunder varför vi ansökte om den rekonstruktion som vi sedan tog oss igenom.
   

  Vad gjorde ni för att åtgärda problemet innan och under rekonstruktionen?
  Vi arbetade dels för att få återbetalning från våra leverantörer, dels genomfördes kostnadsbesparingar i form av bland annat personalneddragningar, korttidspermitteringar och förhandlingar om kostnadsreducering av till exempel hyres- och systemavtal.
   

  Vad krävs för att ett företag ska få en rekonstruktion beviljad?

  En förutsättning för rekonstruktion är att tingsrätten anser att företaget kommer att kunna lösa eventuella tillfälliga ekonomiska problem och komma tillbaka till en lönsam verksamhet igen.

  Vem var utsedd rekonstruktör för Reed & Mackay AB?
  Peter Björnram på dNOVO Law.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.