Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Det är tryggt att boka hos Reed & Mackay

Det är tryggt att boka resan med Reed & Mackay då vi är medlemmar i Svenska Resbyråföreningen och vi har ställt resegarantier till Kammarkollegiet för de resor som omfattas av paketreselagen.

Svenska Resebyråföreningen

Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.

SRF- läs mer här

Kammarkollegiet - läs mer här

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.