Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Ha teambuilding av en anledning

Sedan teambuilding slog ner som en komet bland svenska företag på 90-talet har det spenderats otaliga timmar på lekar och gruppövningar. Frågan är bara om det ger något mer än en dag utanför arbetsplatsen?

Det enkla svaret är att det beror på vad du vill uppnå. I dagens företagslandskap är medarbetarna ofta utspridda över flera städer, länder och världsdelar vilket gör det personliga mötet än viktigare. Men hur det mötet ser ut och vad det ska uppnå beror helt på gruppens dynamik. Se till att det är anpassat efter just era förutsättningar!  

Sammansvetsa nya grupper

I nya grupper där individerna inte känner varandra är det en god idé att skapa en avslappnad miljö. Här passar lekar och mer lustfyllda teambuildingaktiviteter bra. Statistik från Försvarshögskolan visar att en fullt sammansvetsad grupp lägger 80 % av sin energi på arbetsuppgifterna medan samma siffra är 20 % i nya grupper. Där går resterande energi istället åt till relationerna individerna emellan.

Lekar är inte alltid uppskattat

Har du däremot en grupp som arbetat länge tillsammans är inte lekar och äventyr en lika effektiv teambuilding. Tvärtom kan det snarare leda till irritation då de inte ser någon mening med det hela. Behandla det istället som en grupputbildning, ta fram ett tydligt syfte som och ta in en expert på området som föreläser och leder övningarna. Då blir målet med tydligt och aktiviteterna tas då på större allvar vilket också gör att deltagarna får ut mer av dem.

Destinationen blir teambuilding

Men teambuilding behöver inte alltid handla om specifika aktiviteter. Reed & Mackay kan hjälpa er att hitta destinationer där platsen i sig för gruppen samman. Att bo själva på en vingård i södra Frankrike långt ifrån blinkande gatljus och surrande trafik ger medarbetarna tid till att uppskatta både varandra och upplevelsen i sig. Då blir umgänget mer spontant och känns inte lika påtvingat som vid klassisk teambuilding.

Planerar du för teambuilding, kick off eller konferens - kontakta oss här

Förslag på resmål för teambuilding

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.