Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Så gör Löfbergs sina tjänsteresor klimatsmarta

Ett sätt att minska miljöpåverkan och bidra till framtidens gröna energi. Genom Fly Green Fund gör Löfbergs sina tjänsteresor klimatsmarta.

Långresor till kaffeodlare i Syd- och Centralamerika, möten med leverantörer runtom i Europa eller kortare besök i Stockholm via tåg. Varje år gör kaffetillverkaren Löfbergs medarbetare många resor i tjänsten.

För att minska Löbergs klimatpåverkan har företaget skrivit avtal med Reed & Mackay om att stötta Fly Green Fund, en fond för både köp och utveckling av biobränsle för flyget. För varje resa företagets medarbetare bokar genom Reed & Mackay tillfaller automatiskt en summa fonden:

Just hållbarhetsfrågorna står i fokus hos Löfbergs, exempelvis siktar företaget på att kaffeproduktionen år 2020 helt ska göras på förnyelsebar energi. Och för resorna finns en omfattande resepolicy:

– När det är möjligt tar vi tåget i första hand, från Karlstad till Stockholm blir det inte flyg. Vi jobbar även koncernövergripande med målsättningen att byta våra tjänstebilar till laddhybrider. På de längre resorna är det ju svårt att undvika flyget, där är Fly Green Fund ett viktigt instrument, säger Eva Eriksson och fortsätter:

FAKTA: Fly Green Fund

  • Bioflygbränsle via Fly Green Fund är upptaget bland Miljömålsrådets 43 punkter för att Sverige ska nå sina klimatåtaganden enligt Parisavtalet*.
  • Med bioflygbränsle i tanken minskas koldioxidavtrycket. Bioflygbränsle är ett drop-in bränsle, med samma specifikation som vanligt fossilt jetbränsle. Du kan blanda upp till 50 procent bioflygbränsle i jetbränslet.
  • Fondens pengar används på följande sätt: 75 procent används till premiumkostnaden (den extra kostnad som är skillnaden mellan fossilt bränsle och biobränsle) för bioflygbränsle. 25 procent går till att stötta lokal tillverkning av bioflygbränsle från skoglig bioråvara.

*I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020.

 

Kontakta oss på Reed & Mackay så berättar vi mer!

Läs mer om Reed & Mackays företagstjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.