Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Hållbart resande

Vi reser allt mer i jobbet vilket innebär stora påfrestningar på miljön. Samtidigt säger 61% av Sveriges VD:ar att hållbarhet är affärskritiskt för företagets framgång. Resandet i sig är ofta oundvikligt men det finns sätt att skära ner på utsläppen.

Varför ska vi mäta våra utsläpp?

Företag som mäter sina utsläpp får kontroll över hur och vad de kan förbättra. Utifrån mätningen kan de sedan jämföra sig med branschindex och sätta upp nya mål. Men det är lika viktigt att konstant ha uppföljning på dessa mål för att implementera tänket.

Slopa taxin från flygplatsen

61% av tillfrågade VD:ar säger att deras företag aktivt arbetar med att minska sitt företags miljöavtryck. Det gäller att låta detta arbete genomsyra även resepolicyn. Att dela taxi och i den mån det går åka kollektivt eller ta tåg istället för flyg gör stor skillnad i längden.

Reed & Mackay minskar företagens miljöavtryck

Reed & Mackay erbjuder alla kunder att antingen klimatkompensera via köp av utsläppsposter eller möjligheten att välja biobränsle när de flyger. Genom ett samarbete med Fly Green Fund kan de också avsätta en summa från varje reseräkning som går till att stötta lokal tillverkning av biobränslen.

Hållbarhet ger lönsamhet

Harvardprofessorn Robert G Eccles konstaterar efter nästan 40 år av forskning att företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det är ett motiv så gott som något till att börja integrera hållbarhetstänk i hela verksamheten – inte minst resandet.

Stolta medarbetare

Att arbeta för ett företag som aktivt försöker minska sin miljöpåverkan inger också en stolthetskänsla hos de anställda. Det stärker företagets profil både internt och externt och skapar på så sätt en mer attraktiv arbetsplats. Företag med liten miljöpåverkan har betydligt lättare att locka kompetent arbetskraft, menar Eccles.

Läs mer om hållbart resande

Reed & Mackays företagstjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.