Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Bryt ett svenskt tabu – berätta vad som gick bra

Trots att vi staplar avstämningsmöten och veckomöten på varandra är kunskapsöverföringen i många företag ofta bristfällig. Det menar Ulla Conti, Kongresschef för Reed & Mackay, som jobbar mycket med detta när hon bland annat hjälper organisationer arrangera kongresser.

Enligt henne missar många en chans att utveckla både sin verksamhet och medarbetarna när man glömmer bort kunskapsöverföringen. En effektiv metod kan vara att ge deltagarna i uppgift att redovisa vad som gått bra och vad som gått dåligt.

– Vi är ofta obekväma när vi ska slå oss för bröstet och berätta vad vi gjort riktigt bra, och lite rädda för att berätta vad som gått dåligt. Men om vi inte berättar sådant, hur ska vi kunna inspireras att göra ännu bättre och lära organisationen att inte gå på samma nitar igen? säger Ulla Conti.

Gratis föredragsträning

En bieffekt av att ge mötesdeltagarna i uppdrag att presentera sina erfarenheter inför den egna arbetsgruppen, är att de också blir mer vana att prata inför publik.
– Många är otrygga och otränade att stå inför en grupp och då är det så klart obehagligt. Men om man uppmuntrar till korta framträdanden där deltagarna får vara med och tala inför gruppen så får man, förutom delaktighet, gratis träning. Detta kan leda till en avdramatisering kring att hålla presentationer.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.