Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Appen som gör resan extra trygg

En trygghet för såväl medarbetare som arbetsgivare. Så beskriver Karin Wadmark, produktchef affärsresor hos Reed & Mackay, nya unika säkerhetsappen.

Företagets ansvar för sina anställda gäller inte bara på jobbet, utan även på tjänsteresan. Nu lanseras Reed & Mackay Säkerhetsapp, som är tänkt att ge företagsanställda säkerhet och trygghet utomlands. Appen har framför allt två funktioner under resan. Dels kan den lokalisera medarbetaren om något inträffar i området, dels förses resenären med viktig löpande information.
– Så fort du kommer till ett nytt land uppdateras appen automatiskt med information om säkerhetsläget och nödnummer. Den kan även skicka pushnotiser om något händer, som ett snöoväder, terrordåd eller en demonstration.

– Informationsflödet, där man ständigt får uppdaterad info om situationen i landet. Som tillfällig besökare är det inte alls säkert att man läser lokala tidningar och följer med i rapporteringen. Genom appen får man extra trygghet.

Om medarbetaren hamnar i ett akut nödläge är appen utrustad med en särskild SOS-knapp. Då går ett larm på hemmaplan, telefonen spåras och insatser enligt företagets rutiner sätts in.
– De företag som har appen visar att man tar medarbetarnas säkerhet och trygghet på allvar. Generellt hamnar de här frågorna allt högre upp på dagordningen, detta är ett sätt att visa att man är rädd om företagets medarbetare.

Läs mer om att vara säker på affärsresan här.

Säkerhetsmeddelanden:
Varningar och annan nyttig information till din mobiltelefon i realtid baserade på var du befinner dig.

Landinformation:
När du kommer till ett nytt land får du automatiskt regional information om säkerhet, hälsa och nödnummer.

SOS-knapp:
Nödsignalering och möjligheten att lokalisera dig om en nödsituation uppstår.

Företagsinformation:
Företagsspecifik information automatiskt när du anger en ny region.

Kontakta Reed & Mackay gällande affärsresor, möten, events eller konferens

Läs mer om Reed & Mackays företagstjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.