Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Reed & Mackay vidareutvecklar rese-och eventbranschen i Sverige

Reed & Mackays globala expansion inom rese- och eventtjänster riktad till företag fortsätter framåt. Det firar vi med att Reed & Mackay, som blev en del av Reed & Mackay-familjen i juni i år, nu byter namn till Reed & Mackay Sverige.

VD för Reed & Mackay Sverige, Eva Moen Adolfsson, berättar att rebrandingen är ett viktigt steg för att stärka affärsreseföretagets position i Europa. Efterfrågan på affärsresor och event i Sverige växer och det nya namnet och varumärket innebär flera fördelar för kunder.

Tradition Möter Innovation

För Reed & Mackay, som har varit ett etablerat varumärke inom svenska affärsresor och event i 50 år, har resan mot att bli en del av Reed & Mackay varit en naturlig utveckling. Båda rese- och eventföretagen startades som familjeföretag. Reed & Mackay föddes för mer än 60 år sedan, och båda har en stark ambition att leverera professionell service till sina kunder genom att agera med ett tydligt fokus på innovation och utveckling inom affärsresor.  

Det Göteborgsbaserade företaget har sedan starten arbetat mot både företag och privatkunder, men har sedan tiden före Covid-19-pandemin alltmer riktat sig mot företagsresandet med ett starkt fokus på regional bransch- och marknadsexpertis. Efter pandemin valde man att ytterligare specialisera sig mot företagskunder och blev även kända för sina produkter och tjänster inom mötes- och eventområdet. När Reed & Mackay köptes av Navan, Reed & Mackays moderbolag, i februari 2022 innebar det att man kunde kombinera sin erfarenhet och kundfokuserade verksamhet med utvecklingen av digitala tjänster inom affärsresor. 

”Nu när vi blir Reed & Mackay Sverige kan både befintliga och framtida kunder lita på att vi, ett företag med över ett halvt sekels erfarenhet inom affärsresor, möten och event, är experter på att både hantera och lösa utmaningar och växa som verksamhet”, säger Moen Adolfsson.

Ett Globalt Avtryck

Som en del av den nya utvecklingen kommer Reed & Mackay Sveriges kunder få tillgång till ett reseföretag med global räckvidd. Att kunna arbeta med globala kunder med bas i Sverige, och samtidigt hjälpa svenska kunder ut i världen, har länge varit en ambition som Moen Adolfsson och hennes team nu kan realisera.

”Vi ser fram emot att nu kunna genomföra allt detta som Reed & Mackay Sverige”, säger Moen Adolfsson. ”Vi har arbetat med mindre företag redan och nu får vi den support som behövs för att växa och samarbeta med medelstora företag. Det är det bästa med att vara en del av Reed & Mackay-familjen, att det blir en möjlighet att utvecklas, steg för steg, och det är spännande att även kunna erbjuda våra kunder globala möjligheter.

”Dessutom innebär Reed & Mackays långa tradition av professionell kundservice att vi kan erbjuda ännu bättre service också till våra svenska kunder, inom alla områden av våra rese- och eventtjänster. Vi kan lära oss så mycket från Reed & Mackay inom det här området”, tillägger Moen Adolfsson.

Fördelen med Lokalkännedom

Ytterligare en fördel med rebrandingen är att man behåller den värdefulla lokala kunskapen och expertisen som är viktig för att introducera Reed & Mackays varumärke på den svenska marknaden och leverera effektiva affärsresetjänster till företag och organisationer.

Moen Adolfsson förklarar att när ett företag i Sverige köps upp av en global organisation så måste den lokala organisationen ofta följa huvudkontorets resepolicy, även om lokala resvanor och praxis ibland skiljer sig från huvudkontorets. ”Nu kommer dessa kunder kunna samarbeta med ett reseföretag som förstår lokala resemönster och kan införliva dem i moderbolagets globala resepolicy”, säger hon”. Det är en stor fördel.

”Och när vi nu blir Reed & Mackay Sverige kan våra kunder fortsätta att samarbeta med samma team som förstår deras verksamhet och behålla de kontaktpersonerna som de redan känner och litar på.”

Kunskapen om den lokala marknaden har många fördelar och att förstå den svenska marknaden är centralt för att kunna hjälpa kunder att skapa de bästa möjliga resetjänsterna.

”Det finns till exempel ett stort fokus på hållbarhet i Sverige och anställda förväntar sig att deras arbetsgivare verkligen tar hänsyn till detta och inkluderar hållbarhet i sina resepolicies”, berättar Moen Adolfsson. 

”Affärsresor sker allt oftare med tåg i Sverige. Det tar exempelvis tre timmar att resa med tåg mellan Göteborg och Stockholm. Med flyg tar det mindre än en timme, men medräknat incheckningstiden så är tåget är snabbare, samtidigt som det är mycket mer miljövänligt. En hållbarhetsrapportering som uppfyller verksamhetens hållbarhetsmål blir också allt viktigare. Att ha en förståelse för detta – och kunna erbjuda nya produkter från Reed & Mackay som stödjer sådana mål blir en stor fördel för den regionala verksamheten.”

Resan mot Utveckling

Nu när Reed & Mackay har lanserats på marknaden reflekterar Moen Adolfsson över de starka band som har skapats mellan teamen.

”Reed & Mackays seniora ledningsgrupp har besökt oss flera gånger under vårt förändringsarbete, vi har varit i London och vi känner alla varandra väl”, säger Moen. ”Nu kommer vi också att få kontakt med Atlanta i Spanien (som blev en del av Reed & Mackay-familjen i slutet av förra året och kommer att lanseras som Reed & Mackay Spain i början av nästa år). Det är spännande att se att alla olika affärsområden samlas under samma namn, det skapar en stor förväntan.

”Vi kan lära oss från varandras marknader, dela trender och idéer. Vi utvecklas hela tiden framåt och vi ser fram emot allt vi kommer kunna göra för våra kunder i framtiden.”

Kontakta oss här eller via e-post, kontakt.se@reedmackay.com för att diskutera hur vi kan hjälpa er med ert affärsresande och möten. 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.