Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Kongress – professionellt stöd i hela processen

Att stå värd för en kongress eller större konferens är spännande och stort, men också arbetsamt och tidskrävande. Vi hjälper er genom hela processen.

På senare år har Reed & Mackay vuxit kraftigt på området kongress, och idag är vi väl etablerade som en av de större kongressbyråerna i Sverige.  Använd oss som rådgivare, projektledare och bollplank – vi har erfarenheten, verktygen och ett stort nätverk med professionella aktörer både i Sverige och utomlands. Låter ni oss ta hand om det praktiska kan ni lugnt koncentrera er på innehållet.

Reed & Mackay är en professionell kongressarrangör (PCO), och under rubriken Kongress kan ni läsa mer om hur våra specialiserade projektledare kan hjälpa er hela vägen från idé till genomförande och uppföljning.

Kontakta Reed & Mackay nästa gång ni ska arrangera en nationell eller internationell kongress!

Kontakta oss så berättar vi mer       Se fler av våra tjänster inom möten, event och konferens

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.