Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

"Vi känner en stor trygghet i ett fortsatt samarbete med Reed & Mackay"

Lillemor Nordenhammar & Margaretha Malmquist , Projektledning TandhygienistDagarna

TandhygienistDagarna 2015 & 2016

Vi känner en stor trygghet i ett fortsatt samarbete med Reed & Mackay Kongress när vi nu påbörjat planering inför TandhygienistDagarna 2017 på Svenska Mässan, Göteborg.

Sveriges Tandhygienistförening har under många arrangerat TandhygienistDagar och enligt tradition på olika platser i vårt avlånga land.

Senast 2015 i Karlstad på Karlstad CCC och 2016 i Malmö på Clarion Hotel & Congress MalmöLive.

Två mycket lyckade arrangemang, både när det gäller deltagarantal, positiva utvärderingar och ett givande och bra samarbete med Reed & Mackay Kongress som projektsamordnare.

Reed & Mackay Kongress projektledare och all övrig personal har på alla sätt levt upp till våra önskemål och förväntningar.

Från Reed & Mackay Kongress tillsätts en projektgrupp med en erfaren projektsamordnare vars uppgift är att tillsammans med oss som uppdragsgivare utforma riktlinjer för de tjänster som är offererade och som ska levereras under planerings- och genomförandefasen samt att bemanna ett sekretariat, för service till samtliga deltagare under genomförande av konferensen.

Reed & Mackays arbete är välstrukturerat samt genomsyras av stor noggrannhet och professionalitet i alla kontakter med oss som uppdragsgivare liksom kommunikation med deltagare och utställare

Projektledning TandhygienistDagarna,
Lillemor Nordenhammar & Margaretha Malmquist

Fler referenser

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.