Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Kongress Reed & Mackay
Kongress Reed & Mackay
"Vi är väldigt nöjda med samarbetet"

Mikael Magnusson, Fd ordförande Svensk käkkirurgisk förening

Svensk käkkirurgisk förening

Sammanfattningsvis så har vi haft ett 10 årigt samarbete och är mycket nöjda med den hjälp och service vi fått.

Svensk käkkirurgisk förening har samarbetat med Reed & Mackay Kongress under många år och ett flertal kongresser och är väldigt nöjda med samarbetet.

Vi har tillsammans i ett tidigt skede strukturerat upp planerna för kongressen och Reed & Mackay har varit till god hjälp i uppbyggande bl.a. av lämplig hemsida för mötet och de har god kunskap och erfarenhet av olika anläggningar runt om i Sverige.

Reed & Mackay Kongress har hållit i budgetarbetet och även varit ett stort stöd då vi ibland tvingats att skära i kostnaderna. När det gällt kontakt med utställare och sponsorer har Reed & Mackay hållit i detta och de har bra kännedom om den medicinska marknaden. Reed & Mackay har på ett utmärkt sätt skött hantering av boende och resor och skött alla praktiska kontakter med talare.

Mikael Magnusson,
Fd ordförande Svensk käkkirurgisk förening

Fler referenser

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.