Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Våra tjänster

Vi hjälper er till succé!

Med vår erfarenhet kan vi vägleda och hjälpa dig att effektivt planera och genomföra konferenser, kongresser eller andra möten på allra bästa sätt.

Vår specialiserade kongress- och konferenspersonal besitter hög kompetens och kreativitet. Vi tar hand om allt det praktiska så att du som uppdragsgivare kan koncentrera dig på innehållet. Vi kan erbjuda både helhets- och dellösningar.

Med Reed & Mackay Kongress får du erfaren projektledning, lokal närvaro och tryggt genomförande.

Våra Tjänster

Projektledning & Koordination
 • Producerar och ansvarar för projekt- och tidsplan
   
 • Deltar i och leder organisationskommitténs möten
   
 • Löpande rådgivning
   
 • Ansvarar för bokning, koordination och löpande justeringar av möteslokaler och flöden, måltider, teknisk utrustning och teknikerservice, transporter, utsmyckning, skyltning och sekreteriat.
    
 • Producerar slutgiltigt körschema
Budget & Ekonomihantering
 • Beräknar budget
   
 • Bokföring, redovisning och momshantering
   
 • Leverantörsfakturahantering
   
 • Betalningsbevakning
   
 • Slutredovisning
Grafisk design & Kommunikation
 • Föreslår och tar fram grafisk profil
   
 • Samordning av trycksaker och digitala medier
   
 • Sammanställning av nyhetsbrev som skickas via e-post
   
 • Administration av sändlistor
Webbtjänster
 • Webbplats
   
 • Egen domän
   
 • Mobilwebb via sms
Utställning- & Sponsorhantering
 • Paketering av olika utställar- och sponsornivåer
   
 • Bokning av utställningsytor
   
 • Marknadsföring
   
 • Identifiering och införsäljning av utställare och sponsorer
   
 • Administration av och löpande kontakt med utställar- och sponsorföretag
   
 • Platsfördelning
   
 • Planskiss
   
 • Fakturering av utställar- och sponsormedel

 • Mottagning av utställare på plats

 

Föreläsar- & VIPhantering
 • Identifiering av möjliga talare, moderatorer och konferencier
   
 • Resebokning
   
 • Korrespondens och kontakt med talare gällande deras presentationer
   
 • Visumhantering
   
 • Utbetalning av reseersättning och arvode
Abstracthantering
 • Reed & Mackay Kongress förmedlar en webbaserad dokumenthanteringsmodul, som hanterar hela processen från inlämning till slutpresentation.
   
 • Systemet supporterar författare, granskare och programläggare
Socialt program & Kreativa events
 • Ansvara för förhandling, kontraktering och fortlöpande kontakt med underleverantörer för lokaler, underhållning, transport och catering
Anmälan & Deltagarhantering
 • Produktion av ett webbaserat anmälningsformulär
   
 • Val av parallella sessioner och sociala evenemang
   
 • Bokning av hotell och eventuella resor
   
 • Säker kreditkortsbetalning online 
   
 • Deltagaradministration inklusive bekräftelse, fakturering och löpande kontakt med deltagare
   
 • Deltagaren får en samlingsfaktura med konferensavgift, hotell- och resekostnad 
   
 • Organisationskommittén får egen inlogg till systemet
Deltagarhandlingar
 • Namnskyltar
   
 • Biljetter
   
 • Profilmaterial
   
 • Packning av handlingar och material för utdelning
Sekretariat på plats
 • Planering och bemanning av sekretariat under arrangemanget
Utvärdering
 • Webbaserat utvärderingsformulär
   
 • Sammanställning av rapporter eller diagram
Mervärde
 • Med Reed & Mackay Kongress som medföljande kongressbyrå (s.k.  Core-PCO) för era återkommande möten oavsett destination får ni kunskap, erfarenhet och kontinuitet av ett centralt projektledarteam, samtidigt som vi kan erbjuda den lokala expertisen tack vare våra många kontor väl placerade runt om i Skandinavien.
   
 • Reed & Mackay Kongress har fullständiga IATA-rättigheter och kan därigenom erbjuda deltagarna att boka sina resor till och från arrangemanget och få kostnaden på samma faktura som deltagaravgift och hotell.
   
 • Reed & Mackay Kongress kan även ombesörja resebokningar för talare och inbjudna gäster. Uppdragsgivaren får på så vis kontroll över resekostnaderna, och talarna behöver inte ligga ute med pengar för sina resor och inte heller göra reseräkningar.

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.