Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Kongressteamet

Här är några av oss som projektleder konferenser & kongresser! 

Vi har lång erfarenhet av internationella och nationella vetenskapliga kongresser likväl som förenings- och företagsmöten. 

Vi kompletterar varandra väl med våra tidigare anställningar bland annat inom kongressverksamhet på universitet (Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet), och lång erfarenhet från andra kongressbyråer (Congrex, MCI och Akademikonferens). Vi har IATAkompetens och kan boka resor.

I bagaget finns en fin blandning av projektledarskap av det lilla styrelsemötet i vacker svensk skärgård till den stora Världskongressen om AIDS med 12,000 deltagare i Florens.

Vi finns fördelade på olika kontor runt om i landet vilket gör att vi har en mycket bred lokal kompetens och närvaro. Ni får erfaren och professionell support var än ni väljer att förlägga ert möte!

VI TYCKER DÄRTILL ATT DETTA ÄR DET ROLIGASTE MAN KAN GÖRA!

Samlingsbild_kongress_624x395.jpg

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.