Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Integritetspolicy - Möten, Event & Konferens

Sammanfattning – hur behandlar Reed & Mackay dina personuppgifter?

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du ska delta, deltar, eller har deltagit vid en av våra grupp- och konferensresor - både möten, event och konferens. Policyn gäller såväl dig som beställer en grupp- eller konferensresa som dig som är deltagare och oavsett om du beställer som privatperson eller som anställd.

I policyn förklarar vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Sammanfattningsvis behandlar vi följande personuppgifter framförallt för följande övergripande syften:

- Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att administrera ditt deltagande i samband med grupp- och konferensresa, samt sociala evenemang, måltider och eventuellt boende i samband med resan.

- Om du är vår kontaktperson på ett företag eller en organisation behandlar vi även dina kontaktuppgifter för att informera och marknadsföra våra grupp- och konferensresor till ditt företag eller organisation.

- Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla viss information om dina särskilda reseönskemål relaterat till personliga preferenser och din hälsa som vi får från dig med främsta syftet att säkerställa att du kan resa och att du inte serveras mat eller tilldelas ett boende som inte passar dig.

- Om du inte tackat nej till att få marknadsföring kommer vi även behandla dina personuppgifter i syfte att skicka dig relevant och för dig och ditt resmål anpassad marknadsföring, t.ex. rekommendationer och nyhetsbrev. Du kan alltid tacka nej till sådan marknadsföring.

Ovan anges endast exempel på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vill du ha mer information eller vill du lämna ett klagomål mot hur vi behandlar dina personuppgifter? Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, som rätten att invända mot viss behandling och att få information om hur vi behandlar din information. Du kan läsa mer om dessa rättigheter och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att klicka här.

 

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.