Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Integritetspolicy - Kongress

In English

Sammanfattning – hur behandlar Reed & Mackay dina personuppgifter?

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du deltar, ska delta eller har deltagit vid en av de kongresser som vi arrangerar på uppdrag av kongressarrangören. Information ges även om hur vi behandlar dina personuppgifter vid vårt gemensamma ansvar med kongressarrangören. Kongressarrangören har även ett självständigt personuppgiftsansvar för hur kongressarrangören behandlar dina personuppgifter i övrigt och ansvarar för att informera dig separat om detta.

I policyn förklarar vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Sammanfattningsvis behandlar vi följande personuppgifter framförallt för följande övergripande syften:

- Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att administrera ditt deltagande vid kongressen samt sociala evenemang, måltider och eventuellt boende i samband med kongressen;

- Utvärdera kongressen när den är genomförd för att vi ska bli ännu bättre i framtiden;

- Informera dig om och bjuda in dig till kommande kongresser av samma eller liknande slag som arrangeras av samma kongressarrangör eller utsedd efterträdare till kongressen;

- Uppfylla våra åtaganden gentemot kongressarrangören; och

- Följa gällande lagar och regler.

Ovan anges endast exempel på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vill du ha mer information eller vill du lämna ett klagomål mot hur vi behandlar dina personuppgifter? Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, som rätten att invända mot viss behandling och att få information om hur vi behandlar din information. Du kan läsa mer om dessa rättigheter och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter genom att klicka här.

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.