Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Vår hållbarhetsvision

Att låna jorden av framtida generationer medför en skyldighet att förvalta lånet väl. Tillsammans med våra leverantörer, partners och resenärer vill vi bidra till ett så hållbart resande som möjligt. Vi vill också hjälpa till att främja de positiva effekter som turismen faktiskt bidrar till. 

Som affärsresebyrå erbjuder vi reselösningar som möjliggör ett så hållbart resande det bara går. Hos oss kan du göra aktiva och medvetna val längs hela din resa. 

Genom att verka för ett hållbart resande lägger vi en långsiktig och stabil grund för vår fortsatta affär inom resebranschen.  För oss är det en självklarhet att hållbarhet skall vara en integrerad del av vår affär.

Vi hjälper dig att flyga grönare

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi, som enda resebyråkedja, ett samarbete med Fly Green Fund. Det är en ekonomisk förening som startade 2015 med visionen att resenärer ska kunna flyga på bioflygbränslen i Norden. Genom att tanka flygplanen med detta istället för flygfotogen minskas koldioxidutsläppen från flyget med upp till 80%.

När du bokar en flygresa hos oss har du nu möjlighet att bidra till utvecklingen av bioflygbränsle. Det gör du genom att ge ett frivilligt bidrag till Fly Green Fund. För 75% av ditt bidrag köps biobränsle. Resterande 25% används för att stötta den fortsatta tillverkningen i Norden. Målet är att uppnå produktion i större skala, vilket i sin tur leder till lägre priser. I förlängningen innebär det grönare flygresor.

Läs mer om Reed & Mackays samarbete med Fly Green Fund

De Globala målen för företag

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen

Sedan 2021 har Reed & Mackay engagerat sig i FN:s Globala målens initiativ för företag. 

Som deltagare i UNGC och UNGC Network UK är vi stolta över att arbeta med andra organisationer som delar vårt engagemang för att påskynda hållbarhetsarbetet och snabba på effekten.

Vi är dedikerade till att anpassa strategier och verksamheter till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, och att vidta åtgärder som främjar samhälleliga mål.

SBTi – Science Based Targets Initiative

Initiativet Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Sedan 2015 har över 1 000 företag anslutit sig till initiativet för att sätta ett vetenskapsbaserat klimatmål. 

Reed & Mackay anslöt sig till Net Zero Commitment - Science Based Targets i september 2022 och vi har 24 månader på oss att beräkna och skicka in våra kortsiktiga mål och långsiktiga Net Zero Commitment för CO2-minskning.

SBTi kommer sedan att verifiera att dessa är i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

NET ZERO CARBON EVENTS PLEDGE

Reed & Mackay Events skrev på Net Zero Carbon Events-löftet på Förenta nationernas klimatkonferens 2022.

Att boka hållbara evenemang och gruppresor har blivit en nödvändighet och något som våra kudner kräver. Vi utbildar vår personal och undertecknar internationella löften för att säkerställa att vi ligger i framkant i utvecklingen och kan supportera våra kunder med att planera hållbara möten och event. 

Detta initiativ är initierat av The Joint Meetings Industry Council (JMIC) - den globala paraplyorganisationen för evenemangsbranschen och stöds av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Reed & Mackay är en del av ”Travel & Accommodations”- arbetsgång som bidrar till Net Zero Carbon Events Roadmap.

ECOVADIS – GOLD 2022

I april 2022 erhöll Reed & Mackay EcoVadis Gold rating. Bedömningen Guld erhålls genom en utvärdering  av 21 indikatorer inom fyra teman: Miljö, arbete & mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Detta betyg placerar Reed & Mackay i den 94:e percentilen bland våra konkurrenter.

Övriga hållbarhetsinitiativ

Reed & Mackay var den första TMC som blev certifierade enligt ISO14001 redan år 2009.
SO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier

Reed & Mackay har startat partnerskap med:

  • 4ocean är ett havssaneringsföretag dedikerat till att få slut på plastkrisen i havet. https://www.4ocean.com/
     
  • Squake – En lösning som ger företag en större synlighet, kontroll och möjlighet att påverka sina resebeslut baserat på CO2-utsläpp. Squake kan hjälp företagen att hantera, minska och kompensera koldioxidavtrycket från dina affärsresor. 
    https://www.squake.earth/ 
OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.