Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Hållbart flyg - Fly Green Fund

Att bidra till ett mer hållbart resande är en av våra viktigaste frågor för framtiden. Vi på Reed & Mackay är därför mycket glada över att sedan 2016 samarbeta med den ekonomiska föreningen Fly Green Fund. Föreningen verkar utan vinstintresse och alla bidrag till Fly Green Fund går till att tanka biobränsle i flygplan samt utveckla marknaden för biobränsle.

Genom att använda biobränsle istället för vanligt bränsle i flygplanen minskar koldioxidutsläppen med 80 %. Just biobränsle är det enda flygbränsle som inom den närmaste tiden har möjlighet att bidra till lägre koldioxidutsläpp från de flygresor vi gör.

Som affärsresenär kan du och ditt företag bidra till Fly Green Fund. Alla bidrag går oavkortat till föreningens arbete med visionen att samtliga flyg i Norden i framtiden ska flyga på enbart biobränsle.

Tillsammans kan vi få ett grönare flyg!

Så fungerar det 

Det är oundvikligt att resande påverkar vår miljö, men genom att du som affärsresenär bidrar till Fly Green Fund hjälper du arbetet i rätt riktning. I dagsläget är biobränsle mycket dyrare än det vanliga fossila bränslet men ju fler som väljer att bidra till biobränsle, desto mer kan köpas in. När efterfrågan på biobränsle blir större ökar incitamenten att tillverka större volymer. Så småningom leder det till lägre priser på biobränsle, vilket är syftet.

Du och ditt företag tecknar ett avtal som innebär att ni vid varje bokning bidrar med en summa som oavkortat går till Fly Green Fund. 75% av bidraget går till inköp av biobränsle och resterande 25% går till att stötta initiativ och forskning inom utvecklingen av biobränsle.

I dagsläget produceras biobränslet enbart på AltAirs anläggning i Kalifornien. Inköpen sker via Sky NRG som är marknadsledande inom hållbart flygbränsle. Sky NRG ansvarar för allt från inköp till leverans.  vilket garanterar hålllbarhet genom hela leveranskedjan.

 

Hit går pengarna

Fly Green Fund har en vision att samtliga flyg i Norden i framtiden ska flyga på enbart biobränsle.  För att möjliggöra detta verkar föreningen för att främja marknaden för bioflygbränsle i Norden. 

De två hinder som finns idag är dels att biobränsle är dyrare än vanligt flygbränsle, dels att det produceras för lite. För att överkomma hindren måste många resenärer välja bioflygbränsle framför vanligt bränsle och dessutom vara villiga att betala för det. En ökad efterfrågan innebär ökade volymer, vilket i sin tur kräver ett större utbud. Det leder i slutändan till lägre priser på biobränsle och att fler kan använda det.

När du som affärsresenär väljer biobränsle som tillval hos Reed & Mackay går ditt bidrag oavkortat till Fly Green Fund. Av pengarna går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge stöd till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige. 

Vad är Fly Green Fund? 

Sedan 2015 kan företag och privatpersoner reducera sin klimatpåverkan vid flygresor tack vare den ekonomiska föreningen Fly Green Fund. Bakom föreningen står grundarna SkyNRG, Karlstad Flygplats samt NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation).  Det finns dessutom två partners, EFS och Swedavia, som står för föreningens administrativa avgifter. 

Fly Green Fund har inget vinstintresse. Alla bidrag går oavkortat till inköp av bioflygbränsle samt till att stötta projekt och initiativ som bidrar till tillverkning av bioflygbränsle i Norden.

Du som är företagskund hos Reed & Mackay har en unik möjlighet att bidra till att minska klimatavtrycket från dina flygresor. Detta då Reed & Mackay som enda resebyråkedja har ett samarbete med Fly Green Fund. Vi erbjuder möjligheten att, vid bokning av dina resor hos oss, varje gång bidra till en grönare utveckling av det totala resandet.

Vill du veta mer om Reed & Mackays hållbarhetsarbete? Välkommen att läsa mer om Reed & Mackays hållbarhetspolicy.

Bioflygbränsle och lokal produktion

Bioflygbränsle

För att tillverka bioflygbränsle används flera olika bioråvaror. Det är bland annat skogsavfall, alger och matavfall. Det behövs inga förändringar på flygplanen för att använda bioflygbränsle, utan det är ett slags bränsle som kallas "drop in bränsle". Det innebär att biobränslet blandas in i det vanliga flygbränslet. Som det ser ut idag går det att blanda maximalt 50% bioflygbränsle i tanken.

Den råvara som använts till bioflygbränsle i Norden fram till idag är använd frityrolja, vilken minskar koldioxidutsläppet med minst 80%. Dessutom har blomman camelina använts, vilken minskar utsläppen av koldioxid med 60%.

Lokal produktion

Att biobränslet är så dyrt kommer sig av att det ännu inte tillverkas globalt, utan enbart lokalt. Den frityrolja som används idag kommer uteslutande från Nordamerika.  För att få ner tillverkningskostnaderna är det därför ytterst viktigt att produktionen kommer igång även i Norden. Här finns dessutom utmärkta möjligheter att använda restprodukter från skogsindustrin i produktionen.

Fly Green Fund anser att dagens tillvägagångssätt att frakta biobränsle mellan länder förlegat. Istället bör bioflygbränsle produceras lokalt av lokala råvaror.  Vi på Reed & Mackay håller med och fortsätter att göra vad vi kan för att stötta utvecklingen.

 

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.