Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Publicerat: 2019-03-20
Reed & Mackay Företag möter

Försvinner det fysiska mötet i framtiden?

Han kallas pionjär inom digitala medier och har varit en av regeringens experter på det nya media- och reklamlandskapet. Gustav Martner siar om fysiska affärsmöten kommer att leva kvar i framtiden eller ersättas av digitala alternativ.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Trots att vi redan kan välja bland flera olika digitala mötesforum väljer vi fortfarande att åka iväg på affärsresor för att träffa varandra. Hur kommer det sig?

– Fysiska träffar fyller en mycket viktig funktion. Den icke-verbala kommunikationen som sker när vi sitter i samma rum och möter varandras blickar är den som gör att vi känner samhörighet. Vi behöver träffas för att bygga relationer, men när vi väl har relationen på plats kan vi gå över till att bli mer digitala i vår kommunikation, säger Gustav Martner.

Mer möten nu än någonsin

I ett klimat präglat av snabba beslut och förändringar behöver företag idag jobba alltmer agilt. Omgrupperingar och omprioriteringar ställer höga krav på kommunikation, vilket i sin tur kräver många möten. Och vi möts mer nu än någonsin, både fysiskt och digitalt. Samtidigt vill de flesta jobba mindre. Ett sätt att effektivisera arbetstiden är då att välja digitala avstämningar.

– Men det finns situationer där digitala träffar inte är optimala. Är du exempelvis på ett möte där två tredjedelar av mötesdeltagarna är i samma rum och en tredjedel medverkar via videokonferens eller telefonsamtal kommer personerna i det fysiska rummet få ut mycket mer av mötet och uppleva att de får större utrymme att uttrycka sig, säger Gustav.

Detta beror delvis på att den icke-verbala kommunikationen går förlorad för de som deltar digitalt. Men också på det faktum att digitala möten fortfarande lider av vissa begränsningar. Otillräcklig bandbredd och långsamma eller osäkra uppkopplingar som ställer krav på att deltagarna pratar långsamt och inte rör på sig under en presentation motiverar få till att välja en videokonferens framför en fysisk träff.

– Ofta pratar man om en övergång där äldre bolag ska börja arbeta digitalt, men det finns också en intressant kategori av helt digitalt uppbyggda bolag. Jag sitter själv med i ett sådant och där har vi ett betydligt mindre behov av att träffa varandra fysiskt. På måndagar har medarbetare från hela världen måndagsmöte i form av videosamtal och utgångpunkten är att relationen redan från början är just digital.

Fler artiklar om möten och digitalisering

”På affärsresan är vi relationella”

Är man smart reser man enligt Gustav lagom mycket och fokuserar på att vara just relationell under sin affärsresa. Väl tillbaka på kontoret kan man sedan fortsätta dialogen med sina nya kontakter digitalt.

I framtiden är vi kanske helt digitala

På kort sikt tror Gustav Martner att digitala mötesformer främst kommer att fungera som ett komplement till de fysiska träffarna.

– Men tekniken går framåt. Om vi i framtiden kan ha digitala videokonferenser där mötesdeltagarna kan förflytta sig fysiskt och ändå vara med på mötet, med hjälp av till exempel drönare som följer efter oss så att det känns som att vi är i samma rum som de andra mötesdeltagarna – då minskar kanske behovet av fysiska träffar. Men än så längre fyller de en otroligt viktig relationsbyggande funktion.

Gustav-Martner-forelaser_624x395.jpg


Digitala möten lämpar sig för…

avstämningar med människor man redan har en god relation med.

uppföljningssamtal om redan uppstartade projekt.

överlämning av enkelriktad information.

Fysiska möten är bäst för…

att etablera nya relationer.

möten som ska handla om människors liv och relationer, till exempel ett utvecklingssamtal med en medarbetare.

att skörda gruppintelligens där flera personer ska få komma till tals.

Vill du veta mer? Prata resor och möten med oss på Reed & Mackay


Gustav-Martner_624x395.jpg

 


Gustav Martner


Familj: Fru och tre barn

Yrke: Marknadsföringsentreprenör, digital kreatör, debattör och aktivist.

Känd för: Startade som tjugoåring webbyrån Daddy som blev en av världens mest kreativt belönade digitalbyråer.

Aktuell med: Arbetar idag med Digital Reliance för att stoppa smygreklam riktat mot barn och har tagit fram konceptet Refugeephones – ett samarbete mellan telekomindustrin och volontär-Sverige som gett tusentals nyanlända flyktingar access till internet och telefoni.

Inspireras just nu av: Poddar som ”Reply all” och ”Hur kan vi” som ger mig förståelse för människor och fenomen.

Favoritforum för digitala möten: Microsoft Teams, Google Meet och CRM-verktyget Intercom.Fler artiklar om möten och digitalisering:

Vad som händer när vi reser

Genom samtal med insiktsfulla människor som på olika sätt berörs av möten och resor i sitt arbete, tittar vi på effekterna av affärsresandet både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och mänskligt perspektiv.

 

Följ oss på LinkedIn och genom att prenumerera på Reed & Mackay Företags affärsnyhetsbrev.

 

Till artiklarna

0771-91 91 91 Vill du veta mer?
OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.