Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Publicerat: 2019-04-12

Löfbergs: Så blir våra affärsresor mer klimatsmarta

Ett sätt att minska miljöpåverkan och bidra till framtidens gröna energi. Genom Fly Green Fund gör Löfbergs sina tjänsteresor mer klimatsmarta.

Långresor till kaffeodlare i Syd- och Centralamerika, möten med leverantörer runtom i Europa eller kortare besök i Stockholm via tåg. Varje år gör kaffetillverkaren Löfbergs medarbetare många resor i tjänsten.

– Vi är ett internationellt företag med medarbetare i fem länder, så resorna är en naturlig del av verksamheten. Några hos oss flyger mycket och det är något vi måste göra för att fortsätta utvecklas, säger hållbarhetsdirektören Eva Eriksson.

För att minska Löfbergs klimatpåverkan har företaget skrivit avtal med Reed & Mackay om att stötta Fly Green Fund, en fond för både köp och utveckling av biobränsle för flyget. För varje resa företagets medarbetare bokar genom Reed & Mackay tillfaller automatiskt en summa fonden:

– Det är vårt sätt att bidra till att utveckla gröna flygbränslen. Jag tror inte att vi är ensamma om att vara tvungna att flyga även i framtiden, det här är ett långsiktigt ansvarstagande och arbete från vår sida, säger Eva Eriksson.

Fler artiklar om hållbarhet 

Just hållbarhetsfrågorna står i fokus hos Löfbergs, exempelvis siktar företaget på att kaffeproduktionen år 2020 helt ska göras på förnyelsebar energi. Och för resorna finns en omfattande resepolicy:

– När det är möjligt tar vi tåget i första hand, från Karlstad till Stockholm väljer vi inte flyget. Vi jobbar även koncernövergripande med målsättningen att byta våra tjänstebilar till laddhybrider. På de längre resorna är det ju svårt att undvika flyget, där är Fly Green Fund ett viktigt instrument, säger Eva Eriksson och fortsätter:

– Jag hoppas att fler företag, precis som vi och Reed & Mackay, tar sitt ansvar i den här viktiga frågan inför framtiden.

Minska klimatutsläppen för dina resor, läs hur här.

Se mer av Eva Eriksson i vår web-tv-serie om hållbart resande här


roast-beans-hands-624x395.jpgKORTFAKTA: Fly Green Fund

Bioflygbränsle via Fly Green Fund är upptaget bland Miljömålsrådets 43 punkter för att Sverige ska nå sina klimatåtaganden enligt Parisavtalet*.

Med bioflygbränsle i tanken minskas koldioxidavtrycket. Bioflygbränsle är ett drop-in bränsle, med samma specifikation som vanligt fossilt jetbränsle. Det går att blanda upp till 50 procent bioflygbränsle i jetbränslet.

Fondens pengar används på följande sätt: 75 procent används till premiumkostnaden (den extra kostnad som är skillnaden mellan fossilt bränsle och biobränsle) för bioflygbränsle. 25 procent går till att stötta lokal tillverkning av bioflygbränsle från skoglig bioråvara.
Läs mer här

*I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020.

 

Vill du ha tips kring hur ditt företag kan resa mer klimatsmart?


Mer att läsa om hållbara resor och möten:

Vad som händer när vi reser

Genom samtal med insiktsfulla människor som på olika sätt berörs av möten och resor i sitt arbete, tittar vi på effekterna av affärsresandet både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och mänskligt perspektiv.

 

Följ oss på LinkedIn och genom att prenumerera på Reed & Mackay Företags affärsnyhetsbrev.

 

Till artiklarna

0771-91 91 91 Vill du veta mer?
OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.