Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Publicerat: 2019-03-20
Reed & Mackay Företag möter


7 tips: Behåll lugnet under och efter jobbresan

Arbetslivsforskaren: "Sluta multitaska"

Jobbresor kan vara fantastiskt givande men också dränerande. Experten Nanna Gillberg listar sju saker att tänka på för att hålla nere stressnivåerna och skapa rum för återhämtning.

– Att åka på affärsresa är lite som att stå på scen, länge. Utöver att göra sina vanliga arbetsuppgifter behöver man också vara konstant social. För de flesta är det väldigt utmattande, säger Nanna Gillberg, forskare vid Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan och Gillbergcentrum, båda vid Göteborgs universitet.

Det gränslösa arbetet

I våras släppte Nanna Gillberg två rapporter på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Den ena berör det gränslösa arbetet och den andra arbetsmiljö och hälsa kopplat till nya sätt att organisera arbete. Rapporterna visade bland annat att det gränslösa arbetet ofta leder till sömnproblem och svårigheter att koppla av på fritiden.

– Jag har identifierat två tydliga trender som går att koppla till just jobbresor. Den första handlar om "flexibilisering”"där vi – i takt med att digital teknik gör det möjligt att arbeta var och när som helst – gjort gränserna mellan arbete och fritid allt mer flytande.

Sverige ligger i topp vad gäller flexibla arbetstider. 40 procent av svenskarna uppger sig ha flexibla arbetstider mot 28 procent som är EU-snittet och allt fler arbetar utanför ordinarie arbetstid. Flera studier visar att flexibla arbetsförhållanden gör att vi arbetar både längre och intensivare än tidigare.

– Många är glada över att få arbeta flexibelt och vill återgälda det genom att vara tillgängliga. Men att vara konstant uppkopplad till jobbet tar ut sin rätt och ökar stressnivån. På de flesta arbetsplatserna finns det faktiskt inga uttalade krav på att man ska vara tillgänglig dygnet runt, men medarbetaren kan ändå uppfatta det så vilket kan förstärkas bland kollegorna. Som arbetsgivare är det viktigt att vara tydligt med vad som förväntas i fråga om tillgänglighet och nåbarhet, säger Nanna.

Fler artiklar om livet som affärsresenär

Ökade krav på individen

Den andra trenden som Nanna Gillberg har identifierat är de ökade kraven på att individen själv ska definiera sitt arbete, sätta gränser och prioritera. Individen behöver allt oftare formulera ett eget nej för att inte bli överbelastad, vilket förutsätter att man har en chef som stöttar upp.

– Man ska samtidigt helst arbeta med sitt intresse och älska det man gör. Gör man inte det så upplever sig många som misslyckade. Men att älska sitt jobb är ett ganska högt krav att ställa på den enskilde, säger Nanna Gillberg.

När man pratar om arbetsmiljö tänker många på saker som ergonomi. Nanna menar att vi även borde prata om hur synligheten påverkar oss, inte minst när det kommer till affärsresor.

– Att hela tiden vara synlig ­– digitalt, i öppna kontorslandskap eller akvititetsbaserade kontor är kognitivt och känslomässigt påfrestande.  När vi är iväg på jobbresor ställs det ännu högre krav på oss socialt än i det vanliga arbetslivet. Det är mycket nätverkande, personliga kontakter som ska knytas och krav på att vara gångbar i olika sociala situtioner.

Men det finns saker att tänka på både under och efter jobbresan som gör återhämtningen lättare. Nanna listar här sina bästa tips för såväl medarbetare som arbetsgivaren.
 

Så behåller du lugnet under jobbresan

Sluta multi-taska. Fokusera på en sak i taget. Avsätt ett par minuter för att svara på jobbmail istället för att hela tiden ha ett öga på mobilen. 

Underskatta inte tiden under jobbresan. Ofta blir det inte många minuter kvar. Maxa inte schemat genom att klämma in extra aktiviteter.

Planera in tid för nedvarvning även under jobbresan. Passa på att ta en stund för dig själv mellan aktiviteterna då du inte samtidigt utför arbetsuppgifter.

Om ditt arbete försvårar återhämtningen: ta upp frågan med din chef.
 

Så hjälper du dina anställda att återhämta sig efter en jobbresa

Hjälp till att planera in luft i medarbetarens schema efter en jobbresa så att hen hinner beta av uppgifter som har samlats på hög. Boka inte in långa möten första dagen.

Var tydlig när det kommer till förväntningarna på dina medarbetare. När förväntas dina anställda jobba? Fler än åtta av tio akademiker saknar överenskommelse med sin närmaste chef om arbetsgivarens förväntningar på̊ tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid.

Ta fram riktlinjer för tillgänglighet som inte bara gäller tiden utanför ordinarie arbetstid utan även digital uppkoppling och tillgänglighet under arbetstid. En vanlig arbetsdag innebär för många en fragmentarisk tillvaro med frekventa fokusbyten och simultana arbetsuppgifter. Medarbetarna måste prioritera mellan arbetsuppgifter och arbetsrelaterad kommunikation vilket kan leda till stress och koncentrationssvårigheter.


Vill du veta mer? Prata resor och möten med oss på Reed & Mackay
 


Nanna-Gillberg_624x395.jpg

 


Nanna Gillberg


Familj: Ja.

Yrke: forskare vid Handelshögskolan i Göteborg och Gillbergcentrum vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi där hennes forskning fokuserar på livssituation, livskvalitet och arbetsmarknad.

Aktuell med: Det gränslösa arbetet och Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa, framtagna för Arbetsmiljöverket.

Inspireras just nu av: Återupptäckt av 80-talets Madonna.

Kopplar av genom att: Umgås med familj och vänner.

Lever som hon lär? Både ja och nej. Jag tycker själv att det är jättesvårt att balansera arbete och fritid. Även om jag exempelvis stänger ljudet på inkommande mail så vet jag ju att mailen dimper in ändå och att de ligger och väntar på mig. 


 

Fler artiklar om livet som affärsresenär:

Vad som händer när vi reser

Genom samtal med insiktsfulla människor som på olika sätt berörs av möten och resor i sitt arbete, tittar vi på effekterna av affärsresandet både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och mänskligt perspektiv.

 

Följ oss på LinkedIn och genom att prenumerera på Reed & Mackay Företags affärsnyhetsbrev.

 

Till artiklarna

0771-91 91 91 Vill du veta mer?
OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.