Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Copyright

© Reed & Mackay AB 2005-2016. Reed & Mackay och dess leverantörer har upphovsrätt till allt material som publiceras på denna webbplats. Inget material får distribueras eller reproduceras utan tillstånd.

Ansvar
Denna information är publicerad med reservation för eventuella ändringar. Informationen uppdateras regelbundet, men vi kan ej garantera att all information är komplett och korrekt. Reed & Mackay AB är inte ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust som är resultatet av användandet av informationen på denna webbsida. Vi rekommenderar att du undersöker informationen noga innan du använder den.

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.