Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Statistik & uppföljning för bättre kontroll på affärsresorna

Vill ni resa smartare i morgon är första steget att reda ut hur ni reser i dag. Som vår kund får ni varje år en sammanställd resestatistik, helt kostnadsfritt.

Första steget för att kunna sänka era reskostnader är att få kontroll över vilka kostnader ni faktiskt har. Som er affärsresebyrå sammanställer vi era resekostnader och årlig resestatistik ingår för alla våra kunder, utan extra kostnad.

Resestatistik – årlig rapport

Reed & Mackays resestatistik är en rapport som innehåller till exempel:

  • Resekostnader, fördelat på reseslag och månad.
  • Jämförelse med resekostnader från föregående år.
  • Topplistor över flygbolag, hotell och destinationer.

Med denna statistik har ni ett bra underlag för till exempel budgetering och förhandling med leverantörer som flygbolag och hotell.

Skräddarsydda statistikrapporter – vid specifika behov

För de flesta av våra kunder är vår årliga resestatistik ett tillräckligt underlag. Har ni mer specifika behov erbjuder vi självklart också kundanpassade rapporter av olika slag.

Reed & Mackays skräddarsydda reserapporter innehåller underlag för till exempel:

  • Uppföljning av uppsatta KPI:er.
  • Uppföljning av resepolicy och avtal.
  • Uppföljning av klimatpåverkan, för ett mer hållbart resande.

Vill ni veta mer om vilken typ av resestatistik vi kan hjälpa er med?

Kontakta oss så berättar vi mer       Se fler av våra tjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.