Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Resepolicy – för smartare affärsresor

Reed & Mackay rekommenderar alla företag att ha en tydlig resepolicy. Resepolicyn handlar om hur ni som företag förhåller er till resor i samband med arbetet. Om ni saknar resepolicy idag hjälper vi på Reed & Mackay gärna till att ta fram en!

Med stöd i resepolicyn får företaget och medarbetarna hjälp att resa både resurssmart och säkert. Det blir tydligt för medarbetarna hur de ska göra när de reser och vad de har rätt till i samband med tjänsteresor. Dessutom hjälper resepolicyn företaget att resa hållbart. Här kan Reed & Mackays hållbarhetsvision inspirera.

En resepolicy bör innehålla riktlinjer och regler kring till exempel:

  • godkända bokningskanaler
  • prioriterade resesätt
  • valbara bokningsklasser samt
  • hantering av utlägg.

För att resepolicyn ska fungera i praktiken bör den vara kortfattad och lättillgänglig. Allra smidigast är det när resepolicyn är implementerad direkt i era bokningskanaler. Det här är en av de många tjänster Reed & Mackay kan hjälpa er med.

Reed & Mackay har bistått många företag med att ta fram resepolicy. Vi hjälper er gärna att formulera regler och riktlinjer utifrån era specifika förutsättningar. Allt för att ert företag ska uppnå ett smartare och mer hållbart resande!

Kontakta oss så berättar vi mer       Se fler av våra tjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.