Resia har nu ändrat namn till Reed & Mackay. 

Hållbart resande – klimatsmarta affärsresor

Vi på Reed & Mackay värnar om ett hållbart resande. Med oss som affärsresebyrå får ni hjälp att minimera er miljöpåverkan samt klimatkompensera för de flygresor ni behöver göra. Reed & Mackay har en tydligt uttalad hållbarhetsvision. Tillsammans med dig som kund vill vi jobba aktivt för ett mer hållbart resande.

Om ni önskar minska era affärsresors miljöpåverkan är det två frågor ni bör ställa er. Dels om ni ska resa, och i så fall hur ni ska resa. Huruvida resan är befogad avgör ni själva beroende på omständigheterna. Vi på Reed & Mackay kommer in i nästa steg och kan hjälpa er för att minska miljöpåverkan vid varje enskild resa.

Våra bästa tips för att kunna resa mer hållbart är:

 1. Mät & följ upp
  Mät er nuvarande miljöpåverkan, och sätt upp mål ni kan jobba mot och följa upp.
 2. Minska er klimatpåverkan genom smarta val
  Vi hjälper våra kunder med tips och råd om hur de kan resa mer klimatsmart.
 3. Klimatkompensera – med Fly Green Fund bidrar du direkt till ett grönare flyg
  Vi hjälper er att på ett enkelt och smidigt sätt subventionera och främja marknaden för bioflygbränsle
  genom att erbjuda köp av bioverifikat.

Reed & Mackay erbjuder olika tjänster som hjälper er att följa stegen ovan och uppnå ett mer hållbart resande.

Vill du redan nu komma i kontakt med oss gällande hållbart resande?

Gör din förfrågan här

Miljöstatistik över era affärsresor

Som ett första steg tar vi fram miljöstatistik över ert resande. Det ger er en tydlig bild över vilka koldioxidutsläpp era affärsresor medför. Rapporten redovisar miljöpåverkan enligt Miljöstyrningsverkets direktiv. Med tydliga fakta som grund kan ni lättare fatta rätt beslut och sätta upp rimliga mål för hur ni ska kunna minska era koldioxidutsläpp framöver. Vi hjälper er att anpassa ert resande, och över tid kommer ni också att följa statistiken över hur er miljöpåverkan minskar.

Klimatreducera flyget med Fly Green Fund

Reed & Mackay har som enda svenska affärsresebyrå ett samarbete med Fly Green Fund. Därmed kan vi erbjuda er kunder möjligheten att köpa bio-verifikat. Genom att köpa bio-verifikat subventionerar och främjar ni marknaden för bioflygbränsle. Målet är att så långt det går flyga fossilfritt och därmed minska flygets negativa påverkan på vår miljö.

Baserat på hur mycket ni flyger betalar ni en avgift som går direkt till Fly Green Fund. Av fondens pengar går sedan 75 % till inköp av biobränsle och 25 % till att utveckla framtidens produktionsmetoder för biobränsle. Kostnaden för bio-verifikat kan fördelas per affärsresa, så att kostnaden läggs på rätt kostnadsställe för varje enskild resa.

Läs mer om hur Fly Green Fund fungerar

Även små förändringar kan göra stor skillnad, och vi berättar gärna hur vi som affärsresebyrå kan hjälpa er att resa mer klimatsmart.

 

Kontakta oss så berättar vi mer       Se fler av våra tjänster

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.